Maszynowe czyszczenie po budowie, usuwanie farb, betonu, kurzu oraz mleczka cementowego